~~META: creator = Esther Brunner ~~

Řešení pro hromadné rozesílky

Pokud potřebujete rozesílat newslettery nebo jiný typ hromadných e-mailů a nestačí vám limity na webhostingu, můžete využít buď specializované služby typu Mailchimp nebo náš jednoduchý vyhrazený SMTP server.

Protokol Zabezpečení Port Server
SMTP STARTTLS 587 nebo 25 mmail.igloonet.cz

Chcete-li pro odesílané e-maily zapnout DKIM (což určitě doporučujeme), je potřeba

  1. Nastavit DNS záznam - pokud vám spravujeme DNS my, zařídíme to za vás
  2. Napsat na podporu o zapnutí DKIM pro vaši doménu

V DNS musíte přidat nový TXT záznam s názvem francis2015._domainkey a hodnotou

"v=DKIM1; k=rsa; p=MIGfMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4GNADCBiQKBgQCgG3gKrhINJsXemJaNFBoLMwaDbi01sbxw8zF2+M3qmXFX0u2JKTuO/9oAIgk8q7EV+TOO2h9YD7FHZdalDGCKLJeLQjret7go69U96Sp7YcMmdzhZgU20OIhNvTMgp6xf9omPwIkMOfjJP9O0s5dYlSbnK5SPHzny7SNTe9ACWQIDAQAB"

U SPF nezapomeňte přidat server mmail.igloonet.cz do povolených odesilatelů, musí tedy obsahovat a:mmail.igloonet.cz

Příklad: pokud z vaší domény odesíláte e-maily pouze z jejich mailserverů (mx) a nyní z našich hromadných rozesílek, je nutné mít TXT záznam s hodnotou:

v=spf1 mx a:fry.igloonet.cz a:mmail.igloonet.cz -all
  • napoveda/hosting/rozesilky.txt
  • Poslední úprava: 06. 10. 2015 14:34
  • autor: sobol