Odesílání e-mailu z PHP aplikace pomocí Swift Mailer

Následující text popisuje odesílání e-mailu z PHP aplikace pomocí definovaného mailserveru.

Používá pro to webovou aplikaci Swift Mailer.

 1. Stáhneme si aktuální verzi: zde
 2. Nahrajeme obsah archívu na server do cesty aplikace v které chceme aplikaci maileru používat.
 3. Použití v php aplikaci
//vložíme swift 
require_once '/CESTA K APLIKACI SWIFT/Swift-4.0.6/lib/swift_required.php';

//Nachystáme SMTP transport definujeme server odchozí pošty, port, šifrování, login, heslo
$transport = Swift_SmtpTransport::newInstance()
 ->setHost('clamps.igloonet.cz')
 ->setPort(465)
 ->setEncryption('ssl')
 ->setUsername('vas email')
 ->setPassword('vase heslo')
 ;

//Vytvoříme instanci maileru
$mailer = Swift_Mailer::newInstance($transport);

// vytvoříme zprávu
$message = Swift_Message::newInstance('Predmet zpravy')
 ->setFrom(array('adresa@odesilatele.com' => 'Odesilatel'))
 ->setTo(array('adresa@prijemce.cz', 'dalsi@prijemce.cz' => 'Dalsi prijemce'))
 ->setCc(array('kopie@zpravy.cz'))
 ->getBcc(array('skryta@kopie.cz')) 
 ->setBody('Telo zprávy')
 ;
 
//Odešleme zprávu
$result = $mailer->send($message);

Obecně veškeré informace o aplikaci Swift Mailer jsou zde.

Více možností nastavení zprávy naleznete: zde

O obsahu zprávy se dozvíte více: zde a zde o přílohách

 • napoveda/hosting/swiftmailer.txt
 • Poslední úprava: 15. 12. 2012 14:29
 • (upraveno mimo DokuWiki)