Ovládání redmine skrze e-mail

Pokud si chcete zjednodušit práci s naším požadavkovým systémem, pokud zrovna nesedíte u počítače a přesto chcete odpovědět nebo pokud prostě raději řešíte komunikaci skrze elektronickou poštu, postupujte dle následujícího návodu. Jak jste již správně pochopili, můžete nám zadávat své požadavky skrze e-mail. K tomu však musíte znát cílovou adresu, kam e-mail poslat. Každý projekt, který s námi řešíte má vlastní schránku. Její adresu je možné zjistit několika způsoby.

Ve většině případů Vám adresu schránky sdělíme přímo my. Pokud tomu tak není nebo jste již adresu zapomněli, je možné ji zjistit přímo z webového rozhraní požadavkového systému. Buď ji uvidíte napsanou na úvodní stránce projektu nebo ji můžete snadno odvodit z adresního řádku internetového prohlížeče. Když jste na úvodní stránce svého projektu, podívejte se v adresním řádku na text za posledním lomítkem. Například v adrese https://projects.igloonet.cz/projects/muj_projekt se jedná o text „muj_projekt“. Pokud tento text doplníme o „@igloonet.eu“, máme výslednou e-mailovou adresu projektu, v tomto případě tedy muj_projekt@igloonet.eu. Zdůrazňujeme, že koncovka adresy je eu nikoliv cz. Poslední možností jak adresu získat je z e-mailu, který Vám byl z požadavkového systému již zaslán. Je to adresa odesílatele takového e-mailu.

Když máme e-mailovou adresu projektu, můžeme systému začít zasílat zprávy. Pokud zašleme nový e-mail, vytvoří se v projektu nový požadavek jehož předmět se nastaví dle předmětu e-mailu a obsah se nastaví dle těla e-mailu. Jako autor úkolu se dohledá uživatel dle Vaší zdrojové e-mailové adresy. Pro komunikaci s požadavkovým systémem používejte tedy stejnou schránku kterou jste použili při registraci.

Pokud chcete pouze připsat komentář k existujícímu úkolu, vyplňte předmět e-mailu tak, aby obsahoval text „[#123]“ kde 123 je číslo úkolu, ke kterému komentář zasíláte. Jednodušší způsob je přímo odpovědět na notifikaci, která Vám z daného úkolu již přišla. V tom případě se vůbec o nastavení předmětu starat nemusíte. Pokud máte notifikací z úkolu více, nezáleží na tom, na kterou z nich odpovídáte. K úkolu je potom Vaše odpověď připojena jako nový komentář.

Přiložíte-li k e-mailu libovolný soubor, přiloží se jako příloha také k úkolu. Takto nám můžete snadno zasílat například pdf soubory, wordovské dokumenty nebo obrázky. U obrázku preferujeme soubory ve formátu jpg a png neboť se nám v požadavkovém systému rovnou zobrazí.

Protože se v e-mailech zpravidla hromadí citace a podpisy, prosíme aby jste dodržovali standardní pravidla pro formát e-mailu tedy aby jste svoji patičky vždy uvozovali standardním oddělovačem „– “ tedy aby tělo e-mailu vypadalo například následovně:

Prosím o kontrolu systému běžícího na doméně mujprojekt.cz, prohlížeč mi ukazuje chybové hlášení 500 Internal server error

-- 
Marek Hulán

igloonet, s.r.o. - flexible IT solutions
www.igloonet.cz / facebook.com/igloonet / +420 739 450 400

> Marku,
> 
> kontaktuj prosím administrátora, nejedou nám stránky
V příkladu si všimněte zejména toho, že podpis je oddělen sekvencí "-- " a že citace předchozího e-mailu je až pod podpisem.

Chcete-li změnit některý z atributů úkolu, můžete použít speciální příkazy. Ty vložte přímo do těla e-mailu, na jejich umístění nezáleží. Každý příkaz musí být na samostatném řádku. Příkazy jsou ve formát Atribut: Hodnota. Hodnoty jsou shodné s těmi, které máte k dispozici ve webovém rozhraní.

Tracker: TRACKER název fronty - např. Požadavek či Chyba
Category: CATEGORY název kategorie - záleží zda Váš projekt toto nastavení podporuje
Priority: PRIORITY název priority - jedna z hodnot Nízka, Normální, Vysoká, Urgentní, Okamžitá
Status: STATUS název stavu - např. Nový, Akceptovaný, Vyřešený, Čeká se

V jednom e-mailu můžete použít libovolný počet příkazů.

  • napoveda/redmine-emaily.txt
  • Poslední úprava: 15. 07. 2013 11:37
  • autor: kepi